Obecnie prowadzimy rekrutację na następujące stanowiska pracy:

OPERATOR CNC

Oferujemy:
• pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, w stabilnej Grupie z wieloletnimi tradycjami, o ugruntowanej pozycji na rynku,
• atrakcyjny system dodatków do wynagrodzenia uzależnionych od kwalifikacji, umiejętności, doświadczenia zawodowego, zaangażowania,
• system szkoleń podnoszących kwalifikacje,
• bogaty pakiet świadczeń socjalnych, dofinansowanie do wypoczynku, spotkań integracyjnych czy sportowo-kulturalnych,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) czy Programu Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej,
• program ubezpieczenia grupowego dla pracowników oraz ich współmałżonków i dzieci.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV wraz z klauzulą "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przekazanym CV przez ZOK-TECH Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych w procesie obecnej oraz przyszłej rekrutacji, zgodnie z Art. 6 pkt. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia RODO o Ochronie Danych Osobowych 2016/679.” na adres . Dokumenty aplikacyjne można również składać osobiście w siedzibie spółki.

Wraz z przesłanym elektronicznie CV prosimy o wypełnienie i podpisanie oświadczenia
(dla osób, które nie zawarły klauzuli zgody w swoim CV):
Oświadczenie przetwarzania danych osobowych