Estakady rurowo-kablowe i podpory rurociągów

ZOK-TECH_Estakady_Rurowe.jpg

Estakady rurowo-kablowe i podpory rurociągów wykonujemy w oparciu
o posiadane świadectwo kwalifikacji zakładu do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1,2,3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych
z uwzględnieniem normy PN-B-06200.

Połączenia spawane w oparciu
o posiadaną normę PN-EN ISO 3834-2.