Konstrukcje stalowe wg indywidualnych zamówień

ZOK-TECH_Konstrukcje_Stalowe.JPG

Konstrukcje stalowe wykonujemy na podstawie dokumentacji wykonawczej, w oparciu o posiadane świadectwo kwalifikacji zakładu do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa, montażu i remontów spawanych konstrukcji stalowych klasy 1,2,3, zgodnie z normą PN-M-69008 oraz stalowych konstrukcji budowlanych z uwzględnieniem normy PN-B-06200.

Połączenia spawane w oparciu o posiadaną normę PN-EN ISO 3834-2.