Kryzy komorowe

Kryzy komorowe wykonujemy zgodnie
z normą PN-EN ISO 5167-2. Są one stosowane do przytarczowego pomiaru wydajności przepływającej
w rurociągach mieszaniny powietrzno-metanowej.

Wykonuje się je jako pierścienie międzykołnierzowe o dowolnej średnicy, głównie od Ø150 do Ø500.