Strumienice pneumatyczne typu Huragan 40, 80, 120

Strumienice pneumatyczne Huragan 40,80,120 przeznaczone są do pracy
w warunkach zagrożeń w wyrobiskach dołowych.

Służą do wentylacji pomocniczej
i zwalczania lokalnych zagrożeń metanowych. Pracują przy ciśnieniu zasilania od 0,1 MPa do 0,4 MPa.

Zasilanie strumienicy:

  • Huragan 40 - 1x Ø19;
  • Huragan 80 - 1x Ø50;
  • Huragan 120 - 2x Ø50.

Strumienice produkujemy również
w wersji z przyłączem kołnierzowym (podłączenie pod depresję) oraz dyfuzorem (poprawa wydajności).