Zwężki typu „kryza” Ø50 - Ø500

ZOK-TECH kryza pomiarowa

Zwężki typu „kryza” wykonujemy zgodnie
z normą PN-EN ISO 5167-2.

Są one stosowane do punktowego pomiaru wydajności przepływającej
w rurociągach mieszaniny powietrzno-metanowej.

Wykonuje się je jako pierścienie międzykołnierzowe o dowolnej średnicy - głównie od Ø50 do Ø500.