Klucze do mechanicznego odkręcania żerdzi Ø51

ZOK-TECH Klucz do żerdżi

Klucze do mechanicznego odkręcania żerdzi stosuje się do odkręcania żerdzi wiertniczych (głównie Ø51)
z pominięciem bezpośredniego udziału obsługi wiertnicy.

Stosowanie mechanicznego klucza zmniejsza możliwość występowania wypadków podczas wykonywania czynności wyciągania żerdzi z otworu wiertniczego.