Łączniki żerdzi i koronek

Łączniki stosuje się do połączenia żerdzi wiertniczych pomiędzy sobą oraz narzędzi wiertniczych (koronki, gryzery, świdry, poszerzacze).

Połączenia gwintowe wykonuje się jako: mufa/mufa, mufa/czop, czop/czop oraz rodzaj gwintu: CR32/42, RD40, SVJ33, SVJ42, N42, 23/8” i większe.