Wałki mocujące do wiertnic: WDP-1C, WDP-2A, WDH-1, WDH-3

ZOK-TECH Wałki mocujące

Wałki mocujące stosuje się do połączenia napędu wiertnic głównie typu WD0, WDP, WDH, MDR z przewodem wiertniczym. Stanowią wymienną część eksploatacyjną wiertnicy.

Wykonujemy je głównie z gwintami: RD40, SVJ33, SVJ42, N42, 23/8”.