Zawory zwrotne

ZOK-TECH_Lacznik3.jpg

Zawory zwrotne wykonujemy zgodnie z normą PN-G-57401. Współpracują z żerdziami w celu zatrzymania płuczki
w przewodzie wiertniczym, podczas wiercenia otworów o dodatnim kącie nachylenia.

Współpracują głównie z wiertnicami typu WD0, WDP, WDH. Wykonuje się je
z gwintami mufa lub czop do wszystkich używanych żerdzi.