Filtry gazu

Filtr gazu z wkładami celulozowymi wykonany jest, jako stalowa konstrukcja spawana. W skład budowy filtra wchodzi: płaszcz o średnicy 700 mm, pokrywa, dennica, dwa króćce DN 300 ( wlotowy oraz wylotowy), krócieć odwadniający DN 50 oraz wkład filtra.Zasada działania filtra polega na tym, że zanieczyszczony gaz wpływa do wnętrza filtra przez króciec wlotowy. Budowa filtra pozwala na wstępną separację najcięższych zanieczyszczeń stałych, które na skutek zmniejszenia prędkości gazu po wpłynięciu do strefy o większym przekroju opadają i gromadzą się w dolnej części korpusu filtra. Pozostałe zanieczyszczenia osiadają na powierzchni wkładu filtracyjnego. Oczyszczony gaz wypływa króćcem wylotowym. Zgromadzony kondensat usuwa się poprzez króciec odwadniający. Cała konstrukcja filtra gazu wspiera się na trzech podporach, które należy zakotwić w podłożu.

Oferujemy również możliwość zaprojektowania filtrów gazu według indywidualnych wytycznych klienta.

Charakterystyka techniczna

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie

PS = 10 bar

Temperatura maksymalna

TSmax = 40 °C

Temperatura minimalna

TSmin = -20 °C

Pojemność

V= 860 litrów

Czynnik roboczy

Metan

Specyfikacja techniczna

PED 2014/68/EU,

EN 13445:2014

Grupa badań

3b

Kategoria zagrożenia

IV

Moduł

G

Jednostka inspekcyjna

TUV SUD